Mức đóng BHXH bắt buộc đối với NLĐ nước ngoài từ ngày 01/12/2018

Quy định về BHXH bắt buộc đối với NLĐ nước ngoài và NSDLĐ từ ngày 01/12/2018 

Nghị định 143/2018/NĐ-CP có hiệu lực vào ngày 01/12/2018 quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo đó, NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi:

  • Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do Việt Nam cấp; và
  • Có HĐLĐ không xác định thời hạn, có thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với NSDLĐ tại Việt Nam. 

Quy định này không áp dụng đối với NLĐ nước ngoài thuộc các trường hợp sau:

– Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP;

– NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động.

Về mức đóng

* Đối với NLĐ, từ ngày 01/01/2022, hàng tháng đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất;

* Đối với NSDLĐ, kể từ ngày 01/12/2018 có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của NLĐ như sau:

i)  3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

ii) 0,5% vào quỹ bảo hiểm Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp;

iii) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01/01/2022.

Nếu NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

CHIA SẺ BÀI VIẾT: